Go-les op basisschool 't Schrijverke 2010 (1)

In het najaar van 2010 geeft Go Club Den Bosch weer go-les op basisschool 't Schrijverke. De totale Go-cursus bestaat uit 6 lessen van één uur. De foto's op deze pagina zijn op 5 november 2010, tijdens de eerste les, genomen. Als u op een foto klikt, wordt deze in een apart venster groot weergegeven. Dat kan handig zijn, als u een foto wilt opslaan of afdrukken.

Na een kwartiertje theorie kunnen de leerlingen op 9x9-borden tegen elkaar slag-go spelen. Bij slag-go gaat het niet om gebied maken, maar om stenen slaan. Wie het eerst één of meerdere stenen slaat, heeft de partij gewonnen.

Bij Go is het omsingelen van gebied eigenlijk belangrijker dan het slaan van stenen. Maar ook op hoog niveau beleven Go-spelers veel plezier aan het vangen van vijandelijke stenen.

Door slag-go te spelen leren de leerlingen dat losse stenen en korte ketens veel gemakkelijker geslagen kunnen worden, dan lange ketens. Zorg dat je eigen stenen verbonden zijn en een sterke groep vormen. En probeer de stenen van je tegenstander te splitsen in meerdere zwakke groepen.

Op de voorgrond ligt een zwarte groep van vijf stenen atari. Dat betekent dat deze groep nog maar één vrijheid heeft, en dus geslagen kan worden. En dat ziet wit ook.

Wit heeft zich laten splitsen in drie groepen en de grootste witte groep is reddeloos verloren. Zwart slaat deze groep en er is weer een partij slag-go afgelopen. Leo rent naar het bord, steekt de arm van de winnaar omhoog en schreeuwt "WINNAAR". Soms denk ik weleens dat Leo teveel bokswedstrijden heeft gezien.

Er wordt veel gewisseld; iedereen speelt tegen iedereen. En omdat een partijtje slag-go niet zo lang duurt, kunnen er veel partijtjes gespeeld worden.

Beide spelers hadden begrepen dat grote groepen stenen moeilijker geslagen kunnen worden dan losse stenen. Maar in een moment van onbedachtzaamheid zet zwart een losse steen in wit's gebied, tegen een heel sterke witte groep aan. Vakkundig laat wit zien waarom dat geen goed idee is. De drie zwarte stenen hebben maar drie vrijheden, terwijl de witte groep er veel meer heeft. Over drie zetten zijn deze zwarte stenen geslagen.

Een spannend gevecht op leven en dood. Drie zwakke witte groepen strijden tegen drie zwakke zwarte groepen. Het is nog niet duidelijk wie er gaat winnen.

Tijdens de partijen bemoeien de leraren zich er niet mee. Maar na afloop van een partij geven ze soms commentaar.

De eerste les zit er bijna op. Niet alleen de leerlingen, maar ook de leraren hebben het erg naar hun zin gehad. Volgende week les 2.