Korte uitleg

Go is een denkspel, net als schaken en dammen, dat zo'n 4000 jaar geleden is ontstaan in China. Het spel is ook bekend onder de namen baduk, wei ch'i, weiqi en igo en wordt wereldwijd door tientallen miljoenen mensen gespeeld.

Men begint met een leeg 19x19 bord en een verzameling zwarte en witte stenen. Om de beurt leggen de zwart-speler en de wit-speler een steen op het bord. Als een steen eenmaal gelegd is, wordt hij niet meer verplaatst. Het doel is zo veel mogelijk gebied te omsingelen en, als het mogelijk is, vijandelijke stenen in te sluiten en te veroveren. Een groep stenen met twee ogen, d.w.z. met twee afzonderlijke lege gebiedjes binnen zijn grenzen, kan niet geslagen worden. Geslagen stenen en omsingelde kruispunten tellen ieder voor één punt. De speler die aan het eind van het spel de meeste punten heeft, heeft gewonnen.

Meer informatie over Go in Nederland vindt u op de web-site van de Nederlandse Go Bond. Die beheert ook een web-site voor beginnende Go spelers, waar men de spelregels van Go, maar ook het boek 'Go stap voor stap' als pdf-bestand kan vinden. Op de Go startpagina vindt u een uitgebreide collectie nederlandse en engelstalige go-sites. Bij Schaak en Gowinkel 'Het Paard' in Amsterdam kunt u boeken over Go, tijdschriften over Go, Go-borden, Go-stenen, etc. etc. kopen.

Een korte beschrijving van een tweetal engelstalige go-sites. Op Go Problems kunt u go problemen oplossen. U kunt de moeilijkheidsgraad en het onderwerp van de problemen instellen. Sensei's Library is een zeer uitgebreide go-site met een schat aan informatie.